இன்றைய செய்தி,நாளைய வரலாறு. நாளைய வரலாறை படிப்போம்.

ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2017

நான் பொறுக்கிதான்"நான் தமிழ் பொறுக்கிதான்.ஆனால் டெல்லியில் பொறுக்க மாட்டேன்."

                                                                                                  -கமல்ஹாசன்.