வெள்ளி, 15 ஏப்ரல், 2011
இது வாழைப்பழம்தான்.ஜப்பனியரின் கைவண்ணத்தில் சிரிக்கிறது
.

’’அந்த ஒண்ணுதாண்னே இது,,,,,