ஞாயிறு, 25 டிசம்பர், 2011

கோவிலைக் கொளுத்தியவர்கள்.


Photo: Ramses II statute at Abu Simbel, Egypt


எகிப்தின் அறிவுக்கோவில் எனப்படும் கெய்ரோவில் உள்ள நூலகம் அங்கு நடக்கும் கலவரத்தில் தீக்கிரையானது.அதில் உள்ள பழம் பெரும் அரிய நூல்கள் தீக்கிரையாகிவிட்டன.
ஈழத்தில் சிங்கள படையினரால் தீக்கிரையாக்கப்பட்ட யாழ் நூலகம் போன்று பல அரிய நூல்களை கொண்டிருந்த இந்நூலகம் தீயில் சாம்பலானது பெரும் இழப்பு.
கலவரக்காரர்கள் தங்கள் மனித தன்மையை இழந்து விடுவது.எப்படிப்பட்ட இழப்புகளை மக்களுக்கு ஏற்படுதிவிடுகிறது?
Egypt picture: fire at the Egyptian Scientific Complex, or Institut d'Egypte, in Cairo

Egypt picture: books damaged in fire at the Egyptian Scientific Complex, or Institut d'Egypte, in Cairo

Egypt picture: fire aftermath at the Egyptian Scientific Complex, or Institut d'Egypte, in Cairo
________________________________________________________________________________
http://www.dw-world.de/image/0,,15518180_10,00.jpg

மேலேபறப்பது என்ன?
சென்சொகாப்டர்.எனப்படும் இது 700கிராம் எடைமட்டுமே உள்ள ஹெலிகாப்டர்.
ஆளின்றி இயங்கும் இதில் சக்தி வாய்ந்த புகைப்படக்கருவி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.உளவு பார்க்க என்றே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
_________________________________________________________________________________
Photo: Waterfalls on the Snæfellsnes Peninsula