ஞாயிறு, 29 ஜூலை, 2012

கல்விக்கான உலகில் சிறந்த 7 தளங்கள்

உலக அளவில் கல்வி கற்போருக்கான சிறப்பான ஏழு  இணையத் தளங்கள் இவை.


அதிலும் சிறப்பான இத்தளங்கள் இலவசமாக தங்கள் பணியை செய்கின்றன.
  நிச்சயம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்.
சுரன்


1. COURSERA
WHAT
 Coursera strives to make education accessible to anyone.
HOW Free courses online from world-class universities, including Princeton University and the University of Michigan. The topics are varied, and lectures are formatted into series of 15-minute-long clips. 
BONUS POINTS Freedom is the name of the game: students can watch videos at their convenience and in their own time.

2. UDACITY 
WHAT A free education website for brainy types, founded by four Stanford roboticists. 
HOW Udacity currently offers 11 courses , all of which are in science and math-related topics. According to the website, plans are underway to expand the curriculum. 
BONUS POINTS Udacity is free of deadlines, free of prerequisites, free of quizzes and other annoying school stuff. Needless to say, courses are also free of charge.

3. OPEN CULTURE
WHAT High-quality cultural and educational media. 
HOW A staggering collection of 400 courses, online, for free, from Ivy League universities, such as Stanford, UCLA, Columbia and Oxford University. Courses run the gamut from science and art to math and economics.
BONUS POINTS Classic and indie films, including many from the 1940’s and 1950’s, are available to watch for free. 

4. TED-ED
WHAT TED, The powerhouse of jaw-dropping lectures needs no introduction. Now, they’re bringing their talent into education with an offshoot, Ted-Ed. 
HOW A treasure trove of beautifully animated and gripping videos on a wide array of subjects, such as The Power of Simple Words  and How Many Universes are There.  All videos are under 10-minutes-long. 
BONUS POINTS Supplemental materials such as quizzes and discussion questions are also available.
சுரன்

5. MENTORMOB
WHAT Curating and ordering learning materials. 
HOW MentorMob is like the YouTube of learning materials: users create learning “playlists” from first-rate websites. 
BONUS POINTS MentorMob is a community, whose members share and rank each others’ learning playlists. 

6. MEMRISE  
WHAT Effortless learning based on three pillars: science, fun and community. 
HOW Based on scientific methods for implanting new information, Memrise proves that what may seem impossible is in fact doable - yes, even learning Mandarin Chinese.
BONUS POINTS The Guardian Wallcharts are mapped Memrise style, teaching you all about cheeses, herbs and other wonders of life.  

7. LEARNIST
WHAT Learnist is the Pinterest of learning. 
HOW The interactive platform allows users collect teaching materials and educational content that are grouped into "boards".  
BONUS POINTS The platform is equipped with the Learn it! bookmarklet, which enables picking images anywhere on the web and automatically shoots them to your Learnist board.

நன்றி:குட்நெட்


தற்போதையஒலிம்பிக் பதக்க விபரம்தகுதி நிலைநாடுதங்கப் பதக்கம்வெள்ளிப் பதக்கம்வென்கலப் பதக்கம்மொத்தம்
1சீனாசீனா4026
2இத்தாலிஇத்தாலி2215
3அமெரிக்காஅமெரிக்கா1225
4தென் கொரியாதென் கொரியா1113
4பிரேசில்பிரேசில்1113
6ரஷ்யக் கூட்டமைப்புரஷ்யக் கூட்டமைப்பு1001
6கஸகஸ்தான்கஸகஸ்தான்1001
9ஜப்பான்ஜப்பான்0213
10நெதர்லாந்துநெதர்லாந்து0101
10கொலம்பியாகொலம்பியா0101
10போலந்துபோலந்து0101
10ருமேனியாருமேனியா0101
14பெல்ஜியம்பெல்ஜியம்0011
14வட கொரியாவட கொரியா0011
14செர்பியாசெர்பியா0011
14ஹங்கேரிஹங்கேரி0011
14உஸ்பெகிஸ்தான்உஸ்பெகிஸ்தான்0011
14நார்வேநார்வே0011