வெள்ளி, 14 ஆகஸ்ட், 2015

சீனா, குண்டு வெடிப்பு படங்கள்.