ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2017

நான் பொறுக்கிதான்"நான் தமிழ் பொறுக்கிதான்.ஆனால் டெல்லியில் பொறுக்க மாட்டேன்."

                                                                                                  -கமல்ஹாசன்.