செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2018

"சுரன்"  வலைப்பூவிற்கு 12,50,000 வருகைகள்  .

"சுரன்" மகிழ்வில் திளைக்கிறது.

வந்தவர்களுக்கும்,
தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும்,
புதிதாக வரவிருப்பவர்களுக்கும்