செவ்வாய், 12 அக்டோபர், 2021

காசநோய் ஐயம்?

 கொரோனா பயம் நீங்கள் கொண்டிருக்கையில் சளி,இருமல்,எச்சில் மூலம் காசநோய் பலருக்கு தொற்றியிருக்கலாம் என்ற ஐயம் பரவலாக மருத்துவர்களுக்கு உண்டாகியுள்ளது.தெளிவாக மூன்று மாதங்களாகலாம் என்கிறார்கள்.


https://youtu.be/sUtlv3BSGHE