வியாழன், 28 பிப்ரவரி, 2013

உலக அளவில் முதல் 250 படங்கள் வரிசை.

இதுவரையிலான உலகத் திரைப்படங்களின் வரிசையில் முதல் 250 படங்கள் உலக அளவில் வாக்களிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வரிசையை IMDb வெளியிட்டுள்ளது.
அந்தவரிசை விபரம் வருமாறு:

RankRatingTitleVotes
1.9.2The Shawshank Redemption (1994)925,604
2.9.2The Godfather (1972)664,338
3.9.0The Godfather: Part II (1974)427,953
4.8.9Pulp Fiction (1994)720,888
5.8.9The Good, the Bad and the Ugly (1966)282,424
6.8.912 Angry Men (1957)227,761
7.8.9The Dark Knight (2008)903,427
8.8.9Schindler's List (1993)476,101
9.8.8The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)662,160
10.8.8Fight Club (1999)705,462
11.8.8Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)456,558
12.8.8The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)687,383
13.8.8One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)386,739
14.8.7Inception (2010)718,885
15.8.7Goodfellas (1990)404,832
16.8.7Star Wars (1977)511,915
17.8.7Seven Samurai (1954)145,126
18.8.7Forrest Gump (1994)605,516
19.8.7The Matrix (1999)670,035
20.8.7The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)594,423
21.8.7City of God (2002)303,452
22.8.6Se7en (1995)538,430
23.8.6Once Upon a Time in the West (1968)128,031
24.8.6The Silence of the Lambs (1991)451,268
25.8.6Casablanca (1942)249,500
26.8.6The Usual Suspects (1995)425,537
27.8.6Raiders of the Lost Ark (1981)389,639
28.8.6Rear Window (1954)187,687
29.8.6It's a Wonderful Life (1946)161,528
30.8.6Psycho (1960)235,681
31.8.6Léon: The Professional (1994)393,551
32.8.5Sunset Blvd. (1950)84,826
33.8.5Memento (2000)487,960
34.8.5American History X (1998)426,480
35.8.5Apocalypse Now (1979)272,973
36.8.5Terminator 2: Judgment Day (1991)420,188
37.8.5Saving Private Ryan (1998)474,780
38.8.5Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)224,552
39.8.5Alien (1979)315,350
40.8.5City Lights (1931)53,955
41.8.5Django Unchained (2012)230,163
42.8.5North by Northwest (1959)137,769
43.8.5Spirited Away (2001)207,064
44.8.5Modern Times (1936)68,199
45.8.5The Dark Knight Rises (2012)553,007
46.8.5Citizen Kane (1941)195,724
47.8.5The Shining (1980)327,824
48.8.5Back to the Future (1985)371,673
49.8.5The Pianist (2002)255,291
50.8.4The Departed (2006)470,513
51.8.4Vertigo (1958)143,367
52.8.4M (1931)61,409
53.8.4Life Is Beautiful (1997)202,578
54.8.4American Beauty (1999)488,437
55.8.4Taxi Driver (1976)280,872
56.8.4Paths of Glory (1957)69,674
57.8.4Double Indemnity (1944)58,472
58.8.4Aliens (1986)286,181
59.8.4Toy Story 3 (2010)272,679
60.8.4WALL·E (2008)370,071
61.8.4The Lives of Others (2006)144,955
62.8.4The Intouchables (2011)153,242
63.8.4Gladiator (2000)519,976
64.8.4The Green Mile (1999)383,747
65.8.4A Clockwork Orange (1971)314,226
66.8.4Amélie (2001)310,250
67.8.4The Great Dictator (1940)67,158
68.8.4The Prestige (2006)424,862
69.8.4Lawrence of Arabia (1962)116,670
70.8.4To Kill a Mockingbird (1962)127,056
71.8.4Reservoir Dogs (1992)363,601
72.8.4Das Boot (1981)105,213
73.8.4The Third Man (1949)72,831
74.8.4Requiem for a Dream (2000)331,728
75.8.3The Treasure of the Sierra Madre (1948)49,304
76.8.3Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)383,595
77.8.3Cinema Paradiso (1988)80,021
78.8.3Once Upon a Time in America (1984)127,341
79.8.3The Lion King (1994)307,586
80.8.3Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)356,449
81.8.3Full Metal Jacket (1987)267,107
82.8.3Chinatown (1974)129,231
83.8.3L.A. Confidential (1997)260,819
84.8.3Braveheart (1995)420,262
85.8.3Oldboy (2003)185,967
86.8.3Monty Python and the Holy Grail (1975)236,895
87.8.3Singin' in the Rain (1952)88,006
88.8.3Some Like It Hot (1959)106,398
89.8.3Metropolis (1927)65,945
90.8.3Amadeus (1984)160,528
91.8.3Rashomon (1950)61,254
92.8.3Bicycle Thieves (1948)49,497
93.8.32001: A Space Odyssey (1968)243,436
94.8.3Princess Mononoke (1997)117,299
95.8.3Unforgiven (1992)167,286
96.8.3All About Eve (1950)51,193
97.8.3The Sting (1973)103,761
98.8.3The Apartment (1960)61,830
99.8.3Indiana Jones and the Last Crusade (1989)294,738
100.8.3Raging Bull (1980)142,622
101.8.3The Bridge on the River Kwai (1957)91,092
102.8.3Witness for the Prosecution (1957)31,086
103.8.3Die Hard (1988)343,982
104.8.3Grave of the Fireflies (1988)64,265
105.8.3Batman Begins (2005)527,603
106.8.3A Separation (2011)77,489
107.8.3Yojimbo (1961)44,466
108.8.3Pan's Labyrinth (2006)273,998
109.8.3Downfall (2004)147,231
110.8.3For a Few Dollars More (1965)82,478
111.8.3Snatch. (2000)338,753
112.8.3Inglourious Basterds (2009)426,725
113.8.3The Great Escape (1963)97,720
114.8.3Mr. Smith Goes to Washington (1939)48,901
115.8.2Up (2009)312,371
116.8.2On the Waterfront (1954)61,351
117.8.2Toy Story (1995)314,262
118.8.2The Elephant Man (1980)97,632
119.8.2The Seventh Seal (1957)65,237
120.8.2Heat (1995)257,189
121.8.2The General (1926)30,721
122.8.2The Maltese Falcon (1941)72,848
123.8.2Blade Runner (1982)290,671
124.8.2Rebecca (1940)53,957
125.8.2Gran Torino (2008)309,437
126.8.2Wild Strawberries (1957)36,379
127.8.2Scarface (1983)296,721
128.8.2The Kid (1921)29,654
129.8.2Fargo (1996)253,596
130.8.2The Big Lebowski (1998)303,606
131.8.2Touch of Evil (1958)47,162
132.8.2Ran (1985)49,539
133.8.2The Deer Hunter (1978)143,545
134.8.2Cool Hand Luke (1967)74,778
135.8.2The Gold Rush (1925)36,208
136.8.2Sin City (2005)410,879
137.8.1It Happened One Night (1934)38,299
138.8.1The Avengers (2012)464,456
139.8.1Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)240,760
140.8.1Strangers on a Train (1951)56,052
141.8.1No Country for Old Men (2007)348,649
142.8.1Jaws (1975)232,980
143.8.1The Sixth Sense (1999)416,265
144.8.1Platoon (1986)178,775
145.8.1Casino (1995)189,596
146.8.1The Thing (1982)153,519
147.8.1Hotel Rwanda (2004)158,864
148.8.1High Noon (1952)50,549
149.8.1Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)90,940
150.8.1Trainspotting (1996)268,839
151.8.1The Wizard of Oz (1939)166,605
152.8.1Kill Bill: Vol. 1 (2003)413,236
153.8.1Warrior (2011)155,552
154.8.1Good Will Hunting (1997)305,827
155.8.1Annie Hall (1977)110,873
156.8.1The Secret in Their Eyes (2009)62,237
157.8.1Gone with the Wind (1939)131,365
158.8.1Notorious (1946)46,675
159.8.1The Grapes of Wrath (1940)37,080
160.8.1The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)232,115
161.8.1Into the Wild (2007)221,581
162.8.1Life of Brian (1979)161,306
163.8.1V for Vendetta (2005)438,263
164.8.1The King's Speech (2010)241,038
165.8.1My Neighbor Totoro (1988)72,615
166.8.1Finding Nemo (2003)345,409
167.8.1How to Train Your Dragon (2010)202,391
168.8.1Dial M for Murder (1954)56,133
169.8.1The Big Sleep (1946)42,027
170.8.1Network (1976)61,030
171.8.1Ben-Hur (1959)93,896
172.8.1The Terminator (1984)329,529
173.8.1There Will Be Blood (2007)221,216
174.8.1The Night of the Hunter (1955)39,500
175.8.1Million Dollar Baby (2004)263,542
176.8.1Stand by Me (1986)157,461
177.8.1Donnie Darko (2001)353,548
178.8.1Groundhog Day (1993)247,165
179.8.1Twelve Monkeys (1995)278,474
180.8.1Dog Day Afternoon (1975)109,974
181.8.1Black Swan (2010)318,627
182.8.1Amores Perros (2000)106,834
183.8.1The Bourne Ultimatum (2007)282,182
184.8.1Mary and Max (2009)55,858
185.8.1The 400 Blows (1959)40,106
186.8.1Persona (1966)31,211
187.8.1Life of Pi (2012)120,508
188.8.1Gandhi (1982)94,447
189.8.1The Graduate (1967)131,287
190.8.0Howl's Moving Castle (2004)102,103
191.8.0The Killing (1956)39,267
192.8.0The Princess Bride (1987)184,299
193.8.0A Beautiful Mind (2001)290,156
194.8.0 (1963)48,231
195.8.0Slumdog Millionaire (2008)367,323
196.8.0The Hustler (1961)38,546
197.8.0Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)33,232
198.8.0La strada (1954)28,414
199.8.0The Manchurian Candidate (1962)48,441
200.8.0The Artist (2011/I)110,011
201.8.0Rocky (1976)190,327
202.8.0Anatomy of a Murder (1959)27,681
203.8.0The Wild Bunch (1969)45,732
204.8.0The Exorcist (1973)186,576
205.8.0Stalag 17 (1953)29,738
206.8.0Rope (1948)56,540
207.8.0Sleuth (1972)26,530
208.8.0The Man Who Shot Liberty Valance (1962)34,872
209.8.0Barry Lyndon (1975)61,471
210.8.0Infernal Affairs (2002)56,316
211.8.0Stalker (1979)37,900
212.8.0Memories of Murder (2003)26,529
213.8.0District 9 (2009)327,740
214.8.0The Truman Show (1998)337,692
215.8.0Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)450,017
216.8.0Roman Holiday (1953)54,666
217.8.0In the Name of the Father (1993)53,186
218.8.0The Perks of Being a Wallflower (2012)79,051
219.8.0Monsters, Inc. (2001)272,143
220.8.0The Diving Bell and the Butterfly (2007)60,337
221.8.0Ip Man (2008)68,755
222.8.0A Fistful of Dollars (1964)69,822
223.8.0Ratatouille (2007)269,406
224.8.0Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)251,588
225.8.0Star Trek (2009)286,663
226.8.0A Streetcar Named Desire (1951)53,678
227.8.0La Haine (1995)53,840
228.8.0Beauty and the Beast (1991)160,331
229.8.0Rosemary's Baby (1968)90,351
230.8.0All Quiet on the Western Front (1930)33,880
231.8.0Shutter Island (2010)362,488
232.8.0Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)44,888
233.8.0Rain Man (1988)229,491
234.8.0Harvey (1950)33,182
235.8.0Incendies (2010)27,981
236.8.0Mystic River (2003)221,974
237.8.0Like Stars on Earth (2007)27,279
238.8.0Manhattan (1979)67,429
239.8.0The Wrestler (2008)184,763
240.8.0Jurassic Park (1993)284,683
241.8.03 Idiots (2009)61,140
242.8.0Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003)36,272
243.8.0Papillon (1973)52,105
244.8.0Nosferatu (1922)47,025
245.8.0The Help (2011)144,074
246.8.0Arsenic and Old Lace (1944)40,944
247.8.0Big Fish (2003)249,357
248.8.0The Untouchables (1987)143,865
249.7.9In the Heat of the Night (1967)33,115
250.7.9Bringing Up Baby (1938)32,194
The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:
 weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C 
where:
  • R = average for the movie (mean) = (Rating)
  • v = number of votes for the movie = (votes)
  • m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 25000)
  • C = the mean vote across the whole report (currently 7.1)
நன்றி:imdb