புதன், 12 நவம்பர், 2014

துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கிடையில் ...........