இன்றைய செய்தி,நாளைய வரலாறு. நாளைய வரலாறை படிப்போம்.

புதன், 14 மார்ச், 2018

தடைகளைத் தாண்டி ஒரு சாதனை

ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் 
இந்த நூற்ராண்டின் மாபெரும் இயற்பியல் அறிஞர்.இயங்க முடியா உடலை வைத்து தன் மனவுறுதியால் சாதனைகள் படைத்த மாமனிதர்.

நம்மை விட்டு அவர் உடல் மறைந்தாலும் படைப்புகளால் வாழ்கிறார்.

காணொளி நன்றி:பிபிசி தமிழோசை.