வியாழன், 9 ஆகஸ்ட், 2012

சுவையான படைப்புகள்.

இந்த ஓவியம் 200 கிலோ காபிக்கொட்டைகளால் உருவாக்கப் பட்டது.
சுரன்
அருகில் சென்று பார்த்தால்
சுரன்

சுரன்

சாக்லேட்களால் உருவாகும் மயன் பிரமீடு.